Världsledande mineral- och miljölab i Sverige
ALS Chemex i Öjebyn utanför Piteå är ett laboratorium som tillhandahåller provberednings- och analystjänster till prospekteringsföretag och gruvor i Sverige, Finland, Norge och Grönland. Företaget har idag 40 anställda och har vuxit kraftigt eftersom priset på guld, silver, koppar, zink och andra metaller har stigit avsevärt de senaste åren.
Tony Ökvist har jobbat som laboratoriechef i Öjebyn sedan 2004.
- Här i Öjebyn bereds proverna, det vill säga krossas och mals enligt standardmetoder för att sedan skickas vidare på analys till Kanada, Rumänien eller Australien. Proverna skeppas med DHL Express och frakten tar endast två dagar, berättar Tony.

ALS Chemex i Vancouver är ett av världens största laboratorier och tar emot prover från hela Nordamerika samt från Europa.
- Laboratoriet i Vancouver tar emot 60000–80000 prover per vecka så här finns ett kunnande och en expertis som är absolut nödvändig för att kunden ska få korrekta analyser. De stora provvolymerna innebär också att vi kan hålla väldigt låga priser, fortsätter Tony.

I Öjebyn kommer den största delen av proverna in som borrkärnor vilka sågas på längden med en diamantklinga. Ena halvan av kärnan sparas som ett referensprov medan den andra halvan krossas, mals och analyseras. Laboratoriet får också in knackprover, jordprover och sediment.

I Europa finns ALS Chemex förutom i Sverige även i Finland, Turkiet, Spanien och Rumänien.
- Vårt nya laboratorium i Rumänien som utför guldanalyser gör att kunderna får ett snabbt analyssvar. Det tar bara cirka 10 dagar.
ALS Chemex ingår i ALS Laboratory Group. I Sverige har ALS Laboratory Group även miljölaboratorier i Luleå och Täby. Här analyseras industriprover, läkemedel, jord, slam, vatten, sediment och humanprover. Mycket låga halter kan analyseras, ändå ner till picogram (0,000000000001g). Företaget är väletablerat, har gott rykte, kunnig och välutbildad personal och kundservicen är hög.
- Noggrannhet är viktigt. Provberedningen är ett viktigt steg eftersom detta avspeglas direkt på analyserna. Hos oss, här på ALS Chemex i Öjebyn, har vi denna kunskap eftersom vi har sysslat med detta i 14 år och det uppskattar kunderna, avslutar Tony.

ALS Laboratory Group

Bransch:
Laboratorie

Telefon: 0911-658 00
Fax: 0911-600 85


Email:
tony.okvist@alschemex.com

Hemsida:
www.alsglobal.com

Adress:
ALS Laboratory Group
Hammarvägen 22
94336 Öjebyn

| 13 SENASTE FÖRETAGEN